V LOOMETALGUD

Toimusid 11.–13. märtsil 2021 virtuaalselt

Loometalgutel osalenud teemad

Uma kiil latsiaiah

“Uma kiil latsiaiah” tõi välja Võru maakonna kestlikkuse seisukohalt ühe olulisima sõlmpunkti – kuidas hoida ka homme pulbitsemas meie identiteedi ja kogukondade aluseks olevat lätet – eripärast ja rikkalikku kultuuriruumi.
Setokeelse lasteaiarühma loomine ning õppekava kujundamine viisil, mis seob lasteaia tegevused kohaliku kogukonnaga ning annab kultuuripärandit edasi loomulikus elulises keskkonnas, võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid ometi ei ole see täna veel tavapärane lähenemine. Lahenduse lihtsuses on võlu. Teema on selgelt läbi mõeldud ning realistlik, kaasatud on olulised teemaga seotud osapooled.
Lahenduse suureks tugevuseks on probleemi tõstatamine ja lahenduse loomine sihtgrupi ehk lapsevanemate endi poolt ning kiirelt saavutatud hea koostöö nii lasteaedade kui kohaliku omavalitsusega. See on suurepärane näide rohujuure tasandi algatusest ning koosloomelisest lähenemisest. Kui Setomaal ühe lasteaia näitel loodud pilootlahendus on katsetatud ja ellurakendatud, siis on sellest kindlasti õppida ja ülevõtta ka teistel lasteaedel nii Võrumaal ja miks mitte ka üle Eesti.

Zürii hindas meeskonna “Uma kiil latsiaiah” lahenduse juures selle pikaajalist mõju. Keskkonnateadlikkus, hoiakud ja väärtusruum saavad nurgakivid lapseeas ning mõjutavad tugevalt valikuid edasises elus.
Lahenduses kirjeldatud õuesõpe, kogemusõpe ja teised õpivormid, mis viivad lapsed nö päriselulistesse olukordadesse, on just see, mis aitab väikeses inimesehakatises kujundada arusaama, kuidas hoida oma kodu ja kodukohta ning seeläbi ka kogu maailma.
Meie esivanematelt pärandiks antud kombed ja kultuur on juba oma olemuselt keskkonda austav, sinna juurde meeskonna lahenduses kirjeldatud õppekavas olevad rõhuasetused tänastele keskkonna väljakutsetele – väga hea näide, kuidas kasutada vana tarkust ja põimida uut uudishimu, et meie lastele jääks alles ilus ja terve Maa.

Kogukondade turvalisuse ja õnnetusteks valmisoleku tagamine

Punase Risti poolt algatatud teema, kuidas suurendada elanikkonna esmaabioskusi, et tagada esmaabi piiriäärsetes n-ö abikaugetes piirkondades, kuhu kiirabi kohalejõudmine võtab kauem aega, on väga aktuaalne ja eluliselt oluline.
Seda kirjeldab hästi meeskonna poolt välja toodud fakt: haiglaväliste äkksurmade statistika näitab, et enne kiirabi saabumist elustatakse Eestis umbes 35% juhtudest. Riikides, kus elanikkonna koolitamisele pööratakse süstemaatilist tähelepanu, on äkksurmade kiirabi eelne elustamine u 70%.
Meeskond leidis võimaluse, kuidas integreerida järjepidev esmaabiõpetus tänasesse koolisüsteemi nii, et see ei tekitaks õppekavadesse täiendavat lisakoormust – see on ju kõigi õpilaste ja õpetajate unistus. Kavandatav lahenduskäik on hästi läbimõeldud.
Meeskonnas on tugev potentsiaal algatuse elluviimiseks ja olulise süsteemse muutuse tekitamiseks maakonna koolihariduses. Jääb üle vaid südamest loota, et edaspidi ei pea ükski elu katkema põhjusel, et kõrvalseisja ei osanud või julenud õigel ajal abistada.

Noorte mõttemaailma kujundamine

Antsla noored tulid loometalgutele tagasi. See näitab, kui suur on nende mure oma kogukonna heaolu pärast.
Kuldres lõpetati avaliku ekraani ideega, mis virtuaaltalgutel arenes edasi pigem metafooriks ning tõi fookusesse hoopis kogukonnas olevad suhted. Meeskond jõudis lahenduse-kesksusest juurprobleemi mõistmiseni ning julgesid loobuda algsest plaanist.
Nüüd otsiti lahendust, kuidas keeldude-käskude asemel leida üles kogukonnas ühisosa ning vastandumise asemel teha midagi koos. Nooruslik kärsitu pealehakkamine pidas vastu ka keerulisele loometalgute protsessile, kus sageli tuleb astuda paar sammu tagasi ja mitu korda mõelda.
See, kas Antslast saab turvaline öise autoorienteerumise pealinn või jagub meeskonnal veel vunki, et püüda kinni žürii visatud pall (öine jalgratta orieteerumine), selgub varsti. Žürii ergutusauhind annab meeskonnale võimaluse saada jätkuvat mentortuge kas inkubatsiooniprogrammis või mõnel muul moel.

Lustivanker lauluga veerema!

Lustivanker otsib üles üksindusse jäänud eakad inimesed ja toob nad kogukonna toel ning läbi laulu ja tantsu tagasi teiste sekka. Lustivankri ideel on tugev sotsiaalse ettevõtluse potentsiaal, s.t. nad lahendavad olulist ühiskondlikku probleemi (eakate üksindus), neil on selgelt sõnastatud oodatav mõju ning pakutud lahendusplaanist on võimalik kujundada kogukonnateenus.
Žüriile avaldas muljet väga hästi valitud täpne probleemi fookus ning sellele üles ehitatud lahendus ning tegevusplaan. Lihtne, võluv ning tõelist kogukonna jõudu demonstreeriv lahendus. On näha, et Lustivanker on veerema pandud ning meeskond on võtnud ette just täpselt paraja suurusega ampsu, mida suudetakse ellu viia, ent samal ajal on mõeldud ka pikema toimimise ja arengu peale.
Täiesti omaette fenomen, mis näitab kirge teemaga tegeleda, on muidugi Lustivankri elukogenud tiimi teekond virtuaalsetel loometalgutel. Kohanemine digikeskkondadega ei võtnud neil jalga nõrgaks, vaid viis nad komeedina elukestva õppe musternäidiseks.
Lustivanker oli ka see meeskond, kes kõige aktiivsemalt kasutas kohvinurkadeks mõeldud wonder.me keskkonda ning kodustas sellele ka suupärasema nime – Mullitarõ (wonderis käima = mullitama).

Kogukonna talgud

Suidsusanna-lavvamängu luuminõ

Laste meediakasvatus

Setomaa ja Võromaa ülepiirilinõ kuuhtüü

Kuidas läbi maakonna eripära võtta Tartu 2024 kultuuripealinnast maksimum?

Aineühenduste jätkusuutlikkus

Ennetustöö noortele

Fotod ja videod

Pildistas Ula Malinska

Mentorid

Loometalgutel on kõigil osalevatel meeskondadel võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide käest, kes on kogu nädalavahetuse mentori rollis.

 

Siim Pütsepp
Siim Pütsepp2500 B.C
Brändid ja turundus
Helen Avarlaid
Helen AvarlaidAvalike teenuste arendamise ekspert
Roman Kaljuorg
Roman KaljuorgBigbank AS
IT
Erkki Peetsalu
Erkki PeetsaluMaailm & Mõnda
Kommunikatsioon
Tiit Toots
Tiit TootsVõrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige
Taavi Karu
Taavi KaruVõru Kreutzwaldi kooli direktor
Grethe Rõõm
Grethe RõõmEttevõtja
Fotograaf, kasvamisele julgustaja, toetaja
Indrek Maripuu
Indrek MaripuuLoovusait
Ärimudelid
Heleriin Jõesalu
Heleriin JõesaluOÜ Kasvulava
Andragoog/koolitaja

Auhinnad

Mis on loometalgud?

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

 

Loometalgut
Osalejat
Tundi panustatud
CoSIE