VIII LOOMETALGUD

VIII LOOMETALGUD

11.-12. oktoober 2024
Rõuge vallas

VIII Vunki Mano! Loometalgud toimuvad 11.-12. oktoober Rõuge Põhikoolis, Rõuge vallas. 

Seekord on loometalgutele võimalus ideid esitada pikema ajaperioodi jooksul, ükskõik, kas hea idee turgatab pähe kevadel aiatöid tehes, suvel päevitades või sügisel seeni korjates. Kõigil on võimalus loometalgutele oma ideega pääseda. Ideekorje algab 22. mail  ja kestab 2. septembrini. 

Loometalgute korraldusmeeskond on loonud Sinu idee arendamiseks suurepärase platvormi – mõnusa ruumi, asjalikud mentorid ja tulemusteni viivad arutelukeskkond. Loometalgud algavad reede hommikul kell 9.00 ja lõppevad laupäeva õhtul. Kaks töist päeva, mil on võimalus päriselt keskenduda ühele südamelähedasele teemale koos teiste huvitatutega! Kui sageli sellist privileegi ikka kohtame 🙂 

Loometalgud viime läbi tuginedes end väga hästi tõestanud Vunki mano! metoodikale, mentorite juhendamisel tegutsev meeskond annab julgelt hoogu juurde Sinu ideele. Kui hoog sees, siis peale loometalguid aitavad hoogu üleval hoida kohtumised mentoritega ning ka heade koostööpartnerite auhinnad.

Loometalgutel osalemine on tasuta.

Lisainfo korral kirjuta või helista: Kristi Vals, projektijuht 5912 9200, kristi.vals@vorumaa.ee

Jälgi infot meie kodulehel ja FB lehel.

Esita oma idee

Esita oma idee

  Mentorid

  Mentorid

  TAAVI KARU

  Taavi töötab igapäevaselt Võru Kreutzwaldi Kool juhina, kus ta praktiseerib igapäevaselt muutuste juhtimist. Samuti on tal kokkupuude omavalitsuste komisjonide ja töörühmade tegevusega. Loometalgud on oma olemuselt üks võimalik viis anda hoogu ideedele, millel on sisu kasvada edukateks muutusteks. Ta olnud paljude ideede realiseerumise aga ka ideedeks jäämise juures ning pakub oma tuge, et meeskond jõuaks eduka muutuseni. 

  SIIM PÜTSEPP

  Siim on olnud õllemüüja, copywiter, autolammutaja, viinamarjakasvataja, saatejuht, ettevõtja, parameedik, loovjuht, ehitaja, maskott, arendusjuht, turundaja, lambakasvataja, kolumnist, strateegiajuht ja nüüd ka mentor. Mõnest asjast teab miskit tean, paljust ikka veel ei miskit. Küsides Siimult, millest inimene jääb ilma, kui ta Loometalgutel ei osale, vastab Siim nii: ”Oma või muidu meeldiva idee ellutoomisest. Sul on võimalus, aga sa ei tee seda. Miks?”

  KAIRI TILGA

  Igapäevaselt juhib Kairi Presidendi Kantselei juurde kuuluvat demokraatia ja inimarengu teemadega tegelevat Eesti Koostöö Kogu. Demokraatia pole ainult poliitika ja valimised iga nelja aasta tagant, vaid igapäevane osalemine oma tänava, naabruskonna, kooli, kogukonna ja riigi elus. Kairi mõtleb tihti küsimustele,  kuidas igapäeva osalust ja kaasatust suurendada, kuidas paremini märgata läheduses olevaid ressursse ja kuidas tugevdada kogukondi. Kogukonnad, kus inimesed tegutsevad koos, märkavad ja abistavad üksteist, tagavad ühiskonna kohanemise ja parema hakkama saamise kriisides. Hea meelega uurin neid teemasid edasi Vunki Mano Loometalgutel osalevate meeskondadega!

  ERKKI PEETSALU

  Erkki Peetsalu on askeldanud Eesti meediamaastikul üle 30 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui kommunikatsiooni valdkonnas – sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana. Pikaajalise meedia ja ettevõtluskogemusega mentorina on ta olnud toeks paljudele organisatsioonidele, lisaks on ta mitmete kogukondlike algatuste käimalükkaja ning kogukonna eestvedajate võimestaja. Mentorina on Erkki jaoks kõige huvitavam sattuda uue teema juurde n-ö valge lehena. Usaldades protsessi, vaadates neutraalse pilguga ja olles kogu tähelepanuga meeskonna juures, täielikult kohal, on võimalik näha nähtamatut.

  DANIEL KOTSJUBA

  Daniel Kotsjuba on disainer. Viimaste aastate tegevus on olnud seotud kasutajakeskse disaini levitamisel ja juurutamisel avalikus ja era sektoris. Seda on ta teinud teenusedisaini projekte juhtides, koolitades ning võrgustikutööd ja koostöö edendades. Danieli erihuvi keskendub kõiki kaasava ehk erinevate ühiskonnagruppidega arvestavale disainile. Täna ta töötab Eesti Kunstiakadeemia Sotsiaalse disaini õppekava juhina.

  “Oma senise kogemuse põhjal olen veendunud, et ühiskondlike muutuste eelduseks on koostöö ja koosloome. Tulen Vunki Manole, et koos osalejatega jõuda mõistmiseni mis probleemi me peaksime lahendama ning kaasa mõelda kuidas oleks seda mõistlik teha,” ütles Daniel.

  KADRI MOPPEL

  Igapäevaselt töötab Kadri Sotsiaalkindlustusametis teenusedisainerina ning toimetab turundusega tegelevas pereettevõttes, loometalgutel on ta mentori rollis esimest korda. Küll aga on ta Vunki Mano loometalgutega varasemalt olnud seotud nii sündmust ettevalmistades kui ka osalenud meeskonnaliikmena. Teenusdisaini magistrikraadis saamiseks on ta Vunki Mano loometalgude teemadel kirjutanud lõputöö “Häkatoni kui koosloomet toetava ürituse disainiprojekt Võrumaa ‘Vunki Mano’ loometalgute näitel”, kus ta uuris sotsiaalse innovatsiooni teoreetilist olemust ja pakkus välja ettepanekuid osapoolte paremaks kaasamiseks ideetalgutele. Ta usub, et koosloome on avalike teenuste ja kogukonda puudutavate lahenduste arendamisel uus norm. Kadri sõnul aitavad Vunki Mano loometalgud lisada käsitletavatele teemadele uue dimensiooni läbi teenusdisaini ja koosloome elementide!