VI LOOMETALGUD

23.-24. septembril 2022 Värskas

Loometalgutel osalenud teemad

Konkurentsivõimeline haridus igale õpilasele

Visioon: Ühtne avatud Setomaa haridusmudel, mis on teenäitajaks teistele.
 
Probleem: Vajadus uuendada Setomaa haridusmudelit, sest praegune süsteem ei ole piisavalt konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik. Peamiselt tunnetas meeskond vajadust muutuste järgi piirkonna eripärade tõttu, milleks on eristuv kultuuriruum ja hajaasustus.
 
Väljatöötatud lahendus: Lahendus tugineb väärtusruumi ja piirkonna koolisüsteemi ümbermõtestamisel. Uudne haridussüsteem väärtustab igat keskkonda kui kohta õppimiseks. Õppimine toimub ja jääb toimuma traditsioonilises koolikeskkonnas, ent õppimine ja areng saab toimuda ka igal pool mujal, kus on õpilased. Olgu selleks siis koolibuss, muuseum või mõni muu koht. Lahenduse realiseerimiseks kaasatakse teadlased, kaardistatakse hetkeseis ja lõpptulemusena luuakse koos kogukonnaga õppekava, mis oleks sidusalt lõimitud. Alustatakse inspireerivate õppekäikudega.
 
Mentorite ja žürii kommentaarid:
“Võib juhtuda, et me oleme siin kõik ajaloolise hetke tunnistamiseks. Idee on ambitsioonikas, väärtusruumi ümberkujundamisele põhinev, kogukondade ja väikekoolide tugevustele keskenduv. Ainuke asi muidugi, et kellelegi delegeerida ei ole, kõik olulised on laua taga – oskusteave ja kogu informatsioon on laua taga olemas ja kõik sõltub nüüd teist – kas teeme ära või ei tee? Te julgete mõelda koolist teistmoodi. Tunnetada ja tajuda on valmisolekut selleks muutuseks! See, et KOV on niimoodi seljataga – see on imetlusväärne! Meil on juba huviliste grupp, kes tahaks seda kopeerida.”
 
Auhind: Õppereis 2000 euro väärtuses meeskonnale parimate praktikatega tutvumiseks (EUARENAS projekt).

Tugivõrgustike koostöögrupp

Auhind: 1000 eur väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks (Võrumaa Arenduskeskus). Žürii hinnangul oli tegemist tugeva esitlusega ning tugeva probleemipõhise lahendusega

Lastesõbralik Võru linn

Auhind: Meeskonnatöö seminar: “Praktilised lahendused sotsiaalsete mõjude planeerimiseks ja sotsiaalse innovatsiooniga seotud kommunikatsioon kahanevates piirkondades” (KINESIS projekt). Žürii hinnangul on tegemist meeskonnaga, kes tegeleb elamisväärse elukeskkonna loomisega ning kindlustab, et see ei vananeks üleliia kiiresti.

Rõuge Akuraator

Auhinnad: Meeskonna osalemine baltikumi suurimal jätkusuutliku ettevõtluse festivalil Impact Day 2022 (EUARENAS projekt ja Impact Day 2022). Žürii ütles, et see lahendus sisaldab tugevat tehnoloogilist komponenti. Võetakse andmed ja nende abil tehakse inimeste elu paremaks.

500 euro väärtuses EUROPREEMIA (Europe Direct Võru). Žürii hinnangul vastas idee ideaalselt Euroopa Liidu põhiväärtustele.

Tagurpidi Antsla

Visioon: Antsla on aastal 2035 hinnatud elukoht, mille elanikud räägivad linnast uhkusega ja särasilmselt. Antslat tuntakse üle ilma loovate laheduste ja erilise linnaruumi poolest.
 
Probleem: Antslal puudub kindel identiteet, mida positiivse kuvandi loomisel kasutada. Linnal on tunnusüritus Hauka Laat, ent paljud ei seosta linna ka sellega. Kuidas edasi?
 
Väljatöötatud lahendus: Kontseptsioon “Tagurpidi Antsla” – positiivne, nutikas, humoorikas ja loov. Selleks kavandatakse kohtumisi teema tutvustamiseks kohalikule omavalitsusetele, ettevõtjatele ja kohalikule kogukonnale, planeeritakse ideekorjet elanike seas kontseptsiooni ja tööriistakasti täiendamiseks ning tagurpidi Antsla loo loomine koos kogukonnaga. See lugu eristaks linna teistest ja koondab loovinimesi.
Mentorite ja zürii kommentaarid: Algselt tõstatatud probleemist, et “Marko Reikop pole külas käinud” jõuti olulisemalt sügavama teemani – oma kodukoha identiteedi küsimuseni. Kas Antsla elanikul on oma kodukohas hea elada? Teema on tõsine, meeskond teema jaoks ka õige, sest ei ole tõsise teema puhul kaotanud rõõmu ja huumorit. See ehk päästabki lõpuks päeva ja Anstla? Arusaadavalt on keeruline asi, mida ellu viia. Kui teevad selle ära, annavad kohalikule kogukonnale tugeva telje edasi toimetamiseks.
 
Auhind: 1000 eur väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks

Koostöö ja meie-tunde tugevdamine Võru vallas

Kagu-Eesti 2035 – kas ikka veel soovitav elukoht?

Põnnõv ja kõvvõr tii orost tippu

Noored (ka kaugemal elavad) otsustusprotsessidesse

Mentorid

Loometalgutel on kõigil osalevatel meeskondadel võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide käest, kes on kogu nädalavahetuse mentori rollis.

 

Taavi Karu
Taavi Karu

Taavi Karu on Võru Kreutzwaldi Kooli direktor. Ta on kõikidel toimunud Võru- ja Tartumaa loometalgutel kohal olnud ja erinevaid rolle oma nahal järele proovinud. Mentorina on Taavi rahul, kui meeskond saab loometalgute käigus aru, mis probleemi nad lahendavad ja jõutakse selge ning konkreetse tegevuskavani.

 

 

Erkki Peetsalu
Erkki Peetsalu

Erkki Peetsalu on askeldanud Eesti meediamaastikul üle 30 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui kommunikatsiooni valdkonnas sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana.

Kertu Vuks
Kertu Vuks

Kertu Vuks on Elva valla abivallavanem. Kertule on eriti südamelähedased kogukondade kaasamise ja arendamisega seotud teemad, sh innovatiivsete digilahenduste kasutamine.

Indrek Maripuu
Indrek Maripuu

Indrek Maripuu on strateegia konsultant, moderaatori ja ärimudeli uuendaja. Indrek on üle 20 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenused arendada.

Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalu

Heleriin toimetab täiskasvanuhariduse valdkonnas juba pea 15 aastat ja on täna ka koolitaja. Erinevates sektorites ja rollides on ta tegelenud just täiskasvanutele õppimisvõimaluste loomisega, võõrad ei ole talle aga ka kolmas sektor, projektide maailm ja erinevatele kodanikualgatustele hoo andmine.

Helen Avarlaid
Helen Avarlaid

Helen on teenuste arendamise ja koosloome entusiast, kellel on mitmekesised kogemused avaliku sektori teenuste arendamisel ja uuendamisel.

Mai Timmi
Mai Timmi

Mai Timmi on olnud loometalgute korraldamise juures alates esimesest hetkest, kui toimusid I Vunki Mano loometalgud Võrumaal. Pikaajalise kogemusega täiskasvanute koolitaja ja rohujuure tasandi võimestaja nii teoorias kui praktikas. Õppimise ja uute ning innovaatiliste algatustega seotud teemadest on kujunenud tema kirg, hobi ja töö.

Auhinnad

Asukoht

Loometalgud toimuvad Värska Gümnaasiumis | Pikk 13, Värska 64001 Võrumaa

Toetajad