V LOOMETALGUD

11.–13. märtsil 2021 Värskas

Teema esitamine

Esita oma teema alloleva vormi kaudu hiljemalt 1. veebruariks!
Seejärel avaldame kõik laekunud teemad siin kodulehel ning algab osalejate registreerimine meeskonadesse.

  Auhinnad

  Asukoht

  Loometalgud toimuvad Värska Veekeskuses | Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Värska, 64034 Võru maakond

  Mis on loometalgud?

  Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

  Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

  Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

   

  Loometalgut
  Osalejat
  Tundi panustatud
  CoSIE