Korraldajad

Kristi Vals
kristi.vals@vorumaa.ee
+372 5912 9200

 Mai Timmi
mai@kasvulava.ee

Loometalgud 2020-2023

Vunki Mano loometalguid rahastatakse sel aastal projektist EUARENAS. Projekti eesmärk on kodanike kaasatuse meetodite ja nende meetodite kohta käivate teadmiste ajakohastamine, et need vastaksid paremini tänastele vajadustele, ootustele ja võimalustele. Teaduse ja praktika koostöö tihendamine aitab kohalikul tasandil muutuseid kiiremini ja paremini ellu viia

Cosie projekt

Vunki Mano! Loometalgud on varasemalt toimunud COSIE projekti toel.

CoSIE

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

Projekti kirjeldus: CoSIE projekti lähtekohaks on arusaam, et avalike teenuste innovatsiooni on võimalik saavutada, luues koostöised partnerlussuhted teenuseosutajate ja teenusekasutajate vahel. Projekti elluviimisel partnerid testivad ja arendavad erinevaid avalike teenuste koosloome meetodeid. CoSIE partnerid otsivad aktiivselt uusi viise digitaalsete tööriistade ja avaandmete kasutamiseks, et võimaldada teenuste koosloomet. Innovaatiliste praktikate kaudu on projekti eesmärgiks parandada kõikide kodanike kaasatust ja luua võimalusi nende tegutsemiseks ühiskonna aktiivsete liikmetena. Koosloome protsess selles projektis sisaldab üheksat individuaalset (kuid seotud) piloteerimist – igaühel erinevad haavatavad sihtgrupid, teenusevajadused ja kohalikud olud. Eesti piloteerib avalike teenuste koostöös loomise disaini erivajadustega inimestega ja mitteformaalsete võrgustike toel ääremaa-piirkondades Võrumaa näitel.

CoSIE projekti peamised eesmärgid on:

(1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest;
(2) kaasata ühisesse avalike teenuste koosloomisesse eelkõige nö “raskesti kaasatavaid” kodanikke.

Selleks

(1) töötame välja praktilised tööriistad, mis koondavad teadmust uudsete võimaluste kohta avalike teenuste koosloomeks (nt koostame Võrumaa kogukondade ülevaateraporti);
(2) loome ja osutame avalikke teenuseid üheksas pilootasutuses, kombineerides avaliku sektori, kodanikuühiskonna ja eraettevõtjate koostööinitsiatiive;
(3) koondame piloteerijate kogemused ja visualiseerime uudseid  toimivad töömeetodid, et jagada ja väärtustada hea valitsemise uusi ideid ja mudeleid;
(4) rakendame innovaatilisi lähenemisi, et ühiselt arendada ja pakkuda konkreetsetele kohalikele oludele ja teenusekasutajagruppidele sobivaid teenuseid;
(5) jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasame kohalikud teenusekasutajad, koolitajad ja kogukondlikud võrgustikud;
(6) viime piloteeritud ja valideeritud uusi teadmisi praktikasse, sealjuures kujundame teenuseosutajatele ja nende partneritele kättesaadavad kasutajasõbralikud teekaardid avalike teenuste ühiseks arendamiseks.

Konsortsium: 24 partnerit 10 riigist

Eesti

Tallinna Ülikool
Võrumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Helpific

Soome

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Turku University of Applied Sciences 

Kreeka

Panteion University of Social and Political Sciences

Ungari

University of Debrecheni 
ESÉLY (Chance) Social Public Foundation of Jász-Nagykun-Szolnok County

Itaalia

University of Bologna 
Local Health Authority in the Province of Reggio Emilia
CUP 2000 Ltd.

Holland

Houten municipality 
Nieuwegein municipality 
University of Applied Sciences Utrecht 

Poola

Active Senior Foundation 
University of Wroclaw 

Hispaania

Foundation for Employment in the City of Valencia
Polytechnic University of Valencia

Rootsi

Jönköping municipality
Karlstad University

Suurbritannia

Interserve Investments Limited
Manchester Metropolitan University 
People’s Voice Media LBG
University of Newcastle upon Tyne

Periood           01.12.2017 – 30.11.2020

Maksumus     4 960 721,25 eurot, millest Euroopa Komisjoni (Horisont2020) toetus 4 841 541,15 eurot

Lisainfo           Projektikonsortsiumi veebileht: https://cosie.turkuamk.fi/

                            Projekt Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS

Partnerid

Meediakajastus

09.07.2022 Lõuna-Eesti Postimees Vunki mano! tuleb taas
08.07.2022 Ring FM “Vunki Mano!” Loometalgud tulevad kuuendat korda!
08.06.2022 Võru vald Tule aita valitseda! Valmistume järgmisteks Vunki Mano! loometalguteks!
06.06.2022 Lõunaeestlane Käib valmistumine Vunki Mano! loometalguteks
06.06.2022 Ring FM Valmistume järgmisteks Vunki Mano! loometalguteks!
04.2020 Puutepunktid Asi algab usaldusest. Kas puuetega inimest usaldatakse?
12.12.2019
Vikerraadio Võrukeelsed uudised
11.12.2019 Võrumaa Teataja Aasta vabatahtlike ja kodanikuühiskonna tegijate tunnustused tulid ka Võrumaale
07.12.2019 Lõunaleht „Vunki mano!” saab tunnustuse osaliseks
04.11.2019 Tartu Postimees Tiia Järvpõld: kuldvõtmekese toorik ehk Tants ümber isikliku abistaja teenuse
04.10.2019 Lõuna-Eesti Postimees Mahetoidule üleminekul näitavad teed Võrumaa koolid
30.09.2019 Lõuna-Eesti Postimees Vunki mano! loometalgutel pälvisid enim tähelepanu IT-huviring, lahe vahetund ja lugusid rääkiv linn
30.09.2019 Lõunaleht Vunki Mano loometalgutel pälvisid enim tähelepanu IT-huviring, lahe vahetund ja lugusid rääkiv linn
29.09.2019 Tiia elu Vunki mano elule ja Kuldvõtmekesele
10.09.2019 Võru Valla Teataja Kolmandad loometalgud
31.08.2019 Võrumaa Teataja President lahkus Kagu-Eestist ülevate tunnetega
22.08.2019 Mägede hääl Vunki mano! Loometalgud tulevad kolmandat korda juba kuu aja pärast
20.06.2019 Setomaa ajaleht Aeg valmistuda kolmandateks Vunki mano! loometalguteks
13.06.2019 Mägede hääl Aeg valmistuda kolmandateks Vunki mano! loometalguteks
10.06.2019 Antsla valla leht Aeg valmistuda kolmandateks Vunki mano! loometalguteks
03.06.2019 Ajakiri Sotsiaaltöö Häkaton kui koosloomel põhinev tööriist uudsete teenuste arendamisel
12.04.2019
Antsla valla leht Hauka meistrid said vunki mano
11.04.2019 Vikerraadio Võrukeelsed uudised
10.04.2019
Võru Linna Leht Vunki mano! loometalgutel võidutsesid liikumisretsept ja motomehed
09.04.2019 Võrumaa Teataja Loometalgutele anti vunki mano
08.04.2019 Lõunaleht „Vunki mano!” loometalgutel võidutsesid liikumisretsept ja motomehed
06.04.2019 Lõuna-Eesti Postimees VIDEOLUGU: Talgulised andsid Võrumaale vunki mano
28.03.2019 Uma Leht «Vunki mano!» luumistalgo läävä edesi 4.–6. mahlakuul Varstun
22.03.2019 Puutepunktid Tulge kindlasti, paneme pead kokku!
21.03.2019 Mägede hääl Vunki mano! loometalgud tulevad koju kätte
21.03.2019 Võru Linna Leht Tahad, et Võru maakonnas oleks parem elu? Tule 4.–6. aprillini Varstusse loometalgutele!
10.03.2019
Setomaa ajaleht Piiriveere Liidri projekt „Mahe ja muhe – Miktämäe, Verska, Meremäe, Orava ja Misśo haridusasutusõ’ mahesöögile!“
07.03.2019 Võru Valla Teataja Loometalgud Varstus
27.02.2019 Mägede hääl Kas tahad, et Võru maakonnas oleks parem elu? Tule 4.–6. aprillini
Varstusse loometalgutele!
19.02.2019 National Geographic Eesti Võrumaa häkaton annab elule vunki mano
24.01.2019 Võru Linna Leht SOTSIAALNE INNOVATSIOON
II Vunki Manu loometalgud Varstus ootavad erineva taustaga osalejaid
17.01.2019 Mägede hääl Järgmised Vunki Mano loometalgud peetakse Varstus
15.01.2019 Ajakiri Hea Kodanik ja sev.ee Sotsiaalne ettevõtlus Eesti kogukondades
07.01.2019 Lõunaeestlane Järgmised Vunki Mano loometalgud Varstus ootavad osalejaid
22.11.2018 Visit South Estonia Värsked ideed hakkavad Võrumaa elule vunki andma
14.11.2018 Vikerraadio ja ERR Mirjam Nutov: rekordiliselt kallis toidukorv koormab keskkonda ja keha
05.11.2018 Setomaa ajaleht Muhe inimene ja mahe Võru maakond
05.11.2018 Setomaa ajaleht Setod andsid Võromaal Vunki Mano
11.10.2018 Vikerraadio Võrukeelsed uudised
31.10.2018 Rõuge valla infoleht Rõuge valla töörühm käis Vunki mano talgutel kaugtöökeskuse ideega
23.10.2018 Võru Linna Leht Võrumaale anti vunki mano
19.10.2018 TLU ühiskonnateaduste blogi Vunki mano pilootprojektiga otsitakse Võrumaal viise, kuidas kogukonnale paremaid teenuseid pakkuda
09.10.2018 Lõunaeestlane Võrumaale anti vunki mano
09.10.2018 Raadio Marta “Peegelpilt” raadio Martas. Vunki mano loometalgud
09.10.2018 Lõunaleht Võrumaale anti vunki mano
05.10.2018 Vikerraadio ja ERR Võrumaal viiakse ellu kogukonnaideed
05.10.2018 ETV Terevisioon Terevisiooni uudised
14.09.2018 Setomaa ajaleht Loometalgute reklaam
13.09.2018 Uma Leht Karu Taavi ja Margi Martin: proovimi kõrralda hüvvile ettevõtmiisilõ vunki mano
08.09.2018 Võru Linna Leht Vunki mano loometalgud Vastseliina gümnaasiumis
07.09.2018 Võru Valla Teataja VUNKI MANO: HÄKATON*
05.09.2018 Rõuge valla infoleht Oktoobris tulevad elu parandavate lahenduste loometalgud
31.08.2018 Lõunaleht Värsked ideed hakkavad Võrumaa elule vunki andma
21.08.2018 Haanjamaa Elu Ideetalgud: Tule Võrumaa elu muutvaid ideid leidma, arendama ja ellu viima!
16.08.2018 Lõuna-Eesti Postimees Võrumaal lisatakse vunki juurde
13.08.2018 Külauudised Võrumaal kutsutakse elu muutvaid ideid leidma, arendama ja ellu viima
07.06.2018 Võru Valla Teataja Koos Vunki mano!
06.06.2018 Rõuge valla infoleht Tule Võrumaa elu muutvaid ideid leidma, arendama ja ellu viima!
04.04.2018 Lõunaleht Võrumaa Arenduskeskus annab maakonna arendamisele hoogu
03.04.2018 Lõunaeestlane Võrumaal tuleb arendusfestival „Vunki mano!”