Jälgi oluliste sektorite võtemisikute kaasatust. Avalik sektor, KOV, ärisektor, vabatahtlikud MTÜ-d. Pea silmas talgute fookust ja põhiteemasid läbiviimise ja elluviimise perspektiivist – kelle osalemine, toetus on vajalik, kuidas nendega kontakti saada ja kaasata. Sõltuvalt ürituse teemast võib olla vajalik  kaasata osalejaid ülikoolidest, investoreid, vabatahtlike organisatsioonide esindajaid, teadlasi jne Sidusrühmade esindajatel võib olla oma roll sobivate teemade esitamisel, mis selle talguformaadi juures võivad olla huvipakkuvad. Keda kaasata, sõltub ürituse eesmärgist ja otsuse tegemine on korraldajate käes.

 

[helpful]