Kaardista olulised huvigrupid projektimeeskonnaga.
Registreerumiskeskkonnas kokkuleppimine ja sobiva keskkonna loomine. Selleks võiks sobida Google Forms. Korraldajad peaksid looma ka ürituse eelse registreerimisvormi, millele peaks olema juurdepääs veebisaidilt.

 

[helpful]