Meeskonna moodustamisel arvesta, et vajad tehnilist tuge, kommunikatsiooni ja läbiviimise korraldust tagavaid meeskonnaliikmeid. 

Projektimeeskonna koosolekute, projekti vaheetappide ja korralduslike ülesannete ühine kokkuleppimine meeskonna koosolekul.

Korralduslikud ülesanded

 

Kas see info oli kasulik?