Meeskonna moodustamisel arvesta, et vajad tehnilist tuge, kommunikatsiooni ja läbiviimise korraldust tagavaid meeskonnaliikmeid. 

Projektimeeskonna koosolekute, projekti vaheetappide ja korralduslike ülesannete ühine kokkuleppimine meeskonna koosolekul.

 

[helpful]