Kohaliku sümboolika, keele ja kogukonnakultuuri sümbolite ja märkide leidmine sõnumi tugevdamiseks ja selle vastu huvi tekitamiseks. Olulistes visuaalsetes-keelelistes sümbolites kokku leppimine.

 

[helpful]