Korraldajad otsustavad kui palju mentoreid vajatakse osalejate arvust ja teemaga seotud kompetentsist sõltuvalt. Mentorid vajavad täiendavat instrueerimist seoses oma rolli, kohustuste ja üritusega. Töö mentoritega planeeritakse läbi loometalgute (ettevalmistus)protsessi.

 

[helpful]