Korraldajad otsustavad kui palju mentoreid vajatakse osalejate arvust ja teemaga seotud kompetentsist sõltuvalt. Mentorid vajavad täiendavat instrueerimist seoses oma rolli, kohustuste ja üritusega. Töö mentoritega planeeritakse läbi loometalgute (ettevalmistus)protsessi.

 

Kas see info oli kasulik?