Korraldajad otsustavad kui palju mentoreid vajatakse osalejate arvust ja teemaga seotud kompetentsist sõltuvalt. Mentorid vajavad täiendavat instrueerimist seoses oma rolli, kohustuste ja üritusega. Töö mentoritega planeeritakse läbi loometalgute (ettevalmistus)protsessi.

Mentori roll

 

Kas see info oli kasulik?