• Päeva tutvustus
  • Esitluste harjutamine
  • Lahenduste esitlemine
  • Publiku lemmiku valimine
  • Kokkuvõte
  • Auhindade üleandmine