• Talgute ajakava ja programmi tutvustus, rollide tutvustus, korraldajate tutvustus
  • Vaba ja sundimatu õhkkonna loomine
  • Kokkulepped tööks
  • Mis toimub esimesel päeval – päevkava ja checkpointid
  • Ideede esitlemine, kas nii korrektne?
  • Ideede ajurünnak kõigi osalejate poolt
  • Meeskondade kogunemine (4-8 in) töö oma ruumis
  • Töö meeskondades ja meeskonna käivitamine 
  • Persona loomine ja probleemi sõnastamine, mentoritega jagamine
  • Võrgustumist meeskondade arengut toetavad tegevused