Mis on loometalgud?

Tartumaa Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.

Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Maarja küla võlumaa

Maarja küla võlumaa – Mida teha küla ümbritseva 10 hektari maaga? Loomulikult midagi erakordset.

Maarja küla loometalgutel

Õpimotivatsiooni hoidmine läbi kutse/tööõppe

Õpimotivatsiooni hoidmine – Kuidas luua kov-ide ülesena ühiselamu võimalusega kool, kus saab noortele pakkuda töiseid tegevusi, mis neil silmad särama panevad ja aitavad hoiduda halvale teele minekust?

Õpimotivatsiooni hoidmine loometalgutel

Kooli(veebi)tunnid mitmekesisemaks

Kooli(veebi)tunnid mitmekesisemaksKuidas rikastada koolitunde mitmekesisemate meetodite, uute teadmiste ja kogemustega? Veebitundides saaksid õpetajad jagada oma teadmisi suuremale ringile.

Kooli(veebi)tunnid mitmekesisemaks

Kodavere murraku hääbumine

Kodavere murraku hääbumineKuidas laiendada Kodavere murraku kasutajaskonda ja seda edasi anda noorematele? Kuidas aktiveerida passiivse keeleoskusega inimesi, et nad enamal määral murrakut kasutama hakkaksid? Kuidas “normaliseerida” avalikus ruumis murraku kasutamine ka Peipsiääre piirkonnas? Kuidas tuua murdekeel piirkonnas nähtavamalt esile, nt siltidel, viitadel, avalikel üritustel jne?

Kodavere murraku hääbumine

Maalapse minikool

Maalapse minikool – Kuidas tuua maaelu linnalapsele lähemale?

Maalapse minikool

Kuidas erivajadustega inimeste maailm viia suure hulga inimesteni?

Kuldvõtmeke – Kuidas erivajadustega inimeste maailm viia suure hulga inimesteni?

Kuldvõtmeke

Kogukonna juturobot

Kogukonna juturobotKuidas kasutada “Juturobotit” kogukonna sõnumi võimendamiseks?

Kogukonna juturobot

Hollywoodi mägi

Hollywoodi mägi – Tartumaal asuv Hollywoodi mägi on teada-tuntud pea igale eestlasele. Täna on kahjuks mägi võssa kasvanud ja tähedki unustusehõlma vajunud. Milliseks saab mägi tulevikus?

Hollywoodi mägi

Fotod, videod ja ülekanded

Mentorid

Mentor Sven Tobreluts


Sven Tobreluts

Tartumaa Omavalitsuste Liit
Tegevjuht

 

Mentor Kadri Kangro


Kadri Kangro

Võrumaa Arenduskeskus
Heaolu nõunik

 

Mentor Roman Kaljuorg


Roman Kaljuorg

Bigbank AS
IT

 

Mentor Siim Pütsepp


Siim Pütsepp

2500 B.C
Brändid ja turundus

 

Berit Rohtjärv


Berit Rohtjärv

Sotsiaalministeerium
Nõunik

 

Mentor Taavi Karu


Taavi Karu

Võru Kreutzwaldi kool
Direktor

 

Mentor Helen Avarlaid


Helen Avarlaid

Avalike teenuste arendamise ekspert

 

Mentor Indrek Maripuu


Indrek Maripuu

Loovusait
Ärimudelid

 

Mentor Alice Juurik


Alice Juurik

Sotsiaalministeerium
Peaspetsilist

Partnerid

Toetajad

Projekt „Tartumaa kogukondlikud loometalgud“

Tartumaa Loometalgute korraldust toetab Euroopa Liidu Leader programm. Leader toetuste eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

Projekt on rahastatud Tartumaa Arendusseltsi meetmest 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine.

 

Projekti eesmärk

Projekti üldiseks eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti eesmärgi elluviimiseks algatame uuendusliku maakondliku ürituste sarja – loometalgute häkatoni. Loometalgute häkatoni idee on kogukondades eri valdkondade vahelist aktiivset koostööd juurutades luua uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tugevdada Tartumaa jätkusuutliku arengut ja toetada Tartumaa kui innovaatilise piirkonna kuvandit. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse kahed loometalgud häkatoni meetodil. TAS-i visioon on, et aastal 2022 on TAS-i piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond. Sellest lähtuvalt on TAS-il kaks strateegilist eesmärki. Loometalgute projekt toetab mõlemat. Strateegiline eesmärk 1: kuna talgute eesmärk on välja töötada innovatiivseid  kogukonnateenuseid, panustavad uued ideed omakorda nutika ja spetsialiseerunud ettevõtluse arengule. Talgute meetod ehk piirkonnale pühendatud häkaton on nutikas ja piirkonnas uudne. Välja töötatud lahendustest saavad nõustamise toel välja kasvada uued ettevõtmised. Loometalgud toetavad integreeritud koostööd üle sektorite ja üle terve TAS-i piirkonna. Strateegiline eesmärk 2: loometalgud ühendavad kogukonna eri liikmeid, kes muidu tegutsevad eri piirkondades-valdades, eri asutustes ja isegi eri sektorites. Tuues inimesed kokku, soodustatakse kogukonnatunde arengut. Kuna TAS-i eesmärk on tugev koostöövõrgustik, siis projekt saavutab seda, ühendades loometalgutel üle piirkonna kokku tulnud inimesi.