Tee ise oma loometalgud!

Vunki mano! on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Loometalgud on üks viis, kuidas arendada ja võimestada kogukondasid ning luua koostöö ja kokkupuute kohad inimese, kogukonna ja riigi vahel.

Selleks, et teadmised koosloomelisest lähenemisest jõuaksid võimalikult paljudesse paikadesse, oleme alustanud koostöös Ungari Kogukondade Arendamise Liiduga loometalgute korraldamise õppematerjali koostamist.

Teeme seda 2020-2021. aastal Ungari ja Rumeenia maapiirkondades ebasoodsas olukorras olevate kogukondade näitel, kus katsetame ja valideerime loodavat loometalgute korraldamise õppematerjali.

Loe projektist „Social Hackathon – community-based development of the most disadvantaged microregions“ SIIT