Ideede kogumine läbi veebivormi. Üleskutsete ja info jagamine meedias, sotsiaalmeedias. Ideede esitamise ajaks on u 6 nädalat.

 

[helpful]