Info loometalgutel osalejale

Praegune tegevus:

Kell 13.30 – 15.30

Esitluste ettevalmistamine

Aega jäänud:

[waiting name="Jooksev"]

Järgmine tegevus:

Kell 15.30 – 16.00

KOHVIPAUS

HÄÄLESTUMINE:

Tere tulemast Loometalgutele!

See on Sinu meeskond ja see on Sinu meeskonna tööruum. Kujundage see selliselt, et oleks mõnus arutleda.

Esimeses meeskonnatöö etapis on teie ülesanne uurida teid ühendavat probleemi, vaadelda selle tagamaid, koguda andmeid ja fakte ning sõnastada kõigile arusaadavalt probleem, mille lahendamisele soovite panustada.

 

TÖÖLEHE SELGITUSEKS:

Alustage sellest, et jagate meeskonna sees oma nägemusi, kogemusi, tundeid ja tajusid probleemist. Töölehel olevate abistavate küsimuste kaudu saab mure südamelt ära rääkida.

***

Mõelge koos, kes on need teemasse puutuvad olulised osapooled, kelle arvamus / kogemus on väga oluline. Kindlasti on oluline küsida selle osapoole / sihtrühma arvamust, kelle elu-olu te oma probleemi ja lahendusega enim puudutate.

Helistage igaüks vähemalt 1-2 inimesele ja uurige tema käest kokkulepitud küsimuste alusel lisainfot.

Näiteks võib küsida järgmisi küsimusi:

 • “Räägi mulle kuidas sina näed seda küsimust?”
 • “Mis on sinu jaoks murekohtadeks?”
 • “Millised on sinu jaoks õnnestumised?”
 • “Milliseid lahendusi oled leidnud ise?”.

***

Võtke selle ploki arutelu kokku ja sõnastage selgelt – milles seisneb probleem, millele just teie hakkate seekord lahendust otsima.

Probleemisõnastusele tuginedes kohandage see võimaluse kirjelduseks lõpetades lause “Kuidas teha nii, et …”. Tähelepanu! See lause tuleb järgmisesse inspiratsioonisutsakasse kaasa võtta 🙂

 

SOOVITUSED ARUTELU LÄBIVIIMISEKS:

 • Veenduge, et kõik meeskonnaliikmed saavad aktiivselt kaasa rääkida.
 • Kui arutelu kaldub kõrvale, võib iga meeskonnaliige haarata töölehelt mõne märksõna, mõtte, küsimuse ning seeläbi arutelu taas teema juurde tagasi tuua
 • Ärge unustage märkmeid teha – töölehele või postititele! Töölehele tuleb infot salvestada – homme õhtul on sellel oluline väärtus 😉

HÄÄLESTUMINE:

Nüüd saategi lahenduste peale mõtlema hakata!

Ilmselt on igal meeskonnaliikmel mingi nägemus probleemi lahendusest. Selles etapis on teie ülesanne nuputada välja erinevaid probleemiga seotud lahenduskäike ja võimalusi.

Nüüd on oluline, et teie probleemi määratlus oleks piisavalt väike ja parajalt suur amps, mille ette saate võtta.

Võib juhtuda, et probleem vajab ümbersõnastamist. Kui nii, siis pöörduge tagasi probleemi sõnastuse juurde.

 

TÖÖLEHE SELGITUSEKS:

Inspiratsioonisutsakas andis teile juba päris hea ideede saagi!

Vaadake see saak üheskoos oma meeskonnaliikmetega üle ja küsige üksteiselt “aga mida veel saaks teha?”.

Kui olete paar mõtet paberile juurde saanud, ärge veel sellega leppige. Mõelge korra veel: “mida tasuks veel teha?”.

***

Järgmise sammuna on aeg ideid lähemalt vaatlema ja uurima asuda. Selleks aitavad teid lipukesed, mis suunavad kogutud ideid analüüsima, edasi arendama ja lõpuks jõudma kõige sobivama lahenduseni. Igal lipul on oma tähendus. Vaadake kõik kogutud ideed üle läbi järgmiste lippude tähenduste.

HÄÄ USKJA ehk optimist. See lipp toob välja praktilise kasu, mis käsitletud ideedest võib tõusta. Isegi kui pakutud lahendused eriti ei sümpatiseeri, tuleb selle lipu kaudu märgata ainult idee häid külgi.

LUUJA ehk lahenduste pakkuja. Seda lippu hoides esitad uusi ettepanekuid, ideid ja alternatiive seni esitatud lahendustele. Võid ka pakkuda muudatusi – peaasi on konstruktiivsus ja loov lähenemine.

ARVOSTAJA ehk kriitik. See on kõige kasulikum ja samas kasutatuim lipp. Must lipp tähendab ohutunnet, mis kaitseb meid kahjulike sammude eest. Musta lipu alt esitatavad mõtted paljastavad võimalikud riskid ja osutavad kriitiliselt meie senise mõttekäigu nõrkadele kohtadele.

KÕTUTUNNETAJA ehk kõhutunde pealt arvaja. Punase lipuga seonduvad tunded ja intuitsioon. Hoides punast lippu, võid jätta ratsionaalse arutluse tahaplaanile ja tuua välja oma emotsioonid ja aimdused – vajaduseta neid seletada või põhjendada.

KOKKOVÕTJA ehk arutelu kokkuvõtete tegija. Pisut teist sorti lipp kui ülejäänud, sest selle hoidja distantseerub probleemi sisust ja keskendub hoopis mõtlemise või arutelu PROTSESSILE, küsides: “Kuhu oleme oma arutlusega välja jõudnud?”, “Mida peaksime järgmiseks käsile võtma?”, “Kas kõik on saanud oma arvamust avaldada?”, “Kas ei kipu me arutelu ühekülgseks jääma?”

***

Kui põhjendusi ja märksõnu erinevate ideede kohta on kogunenud juba piisavalt, siis valige välja just see lahendusidee, millega edasi töötate.

See võiks olla:

 • teie meeskonnale jõukohane
 • midagi, mida teie saate teha / mõjutada mitte ülesanne kellelegi teisele, keda laua ümber pole
 • leidlik ja nutikas viis vähese ressursiga teha katsetamist väärt pingutusi probleemi lahendamiseks / leevendamiseks!

 

SOOVITUSED ARUTELU LÄBIVIIMISEKS:

 • Pakuge julgelt ideid ja mõtteid.
 • Ideid võib kritiseerida vaid musta mütsi kandja 😉
 • Veenduge, et kõik saavad kaasa rääkida.

HÄÄLESTUMINE:

Oh! Kui palju mõtteid ja arutelu on juba toimunud. Pea on ilmselt mõtetest üsna paks.

On aeg selgust luua.

Peagi on aeg esitleda teie meeskonna tulemusi teistele meeskondadele. Selles meeskonnatöö plokis on teie ülesanne luua selgus, kooskõla erinevate osade vahel ning võtta kokku tänane töö.

 

TÖÖLEHE SELGITUSEKS:

Töölehele on toodud hulk küsimusi. Leidke nendele ühiselt meeskonnaga vastused. Lühikesed ja konkreetsed, sisukad ja loogilised.

Võimalik, et jällegi muutub ja täpsustub teie lahendatava probleemi fookus. See on sellises protsessis üsna ootuspärane. Oluline on pidevalt kohanduda ning kaasa töötada.

Võtke aega ka selleks, et mõtlete oma meeskonnatööle, küsides “Kuidas meil meeskonnana läinud on?”.

Olge valmis oma töölehte tutvustama vahekokkuvõttes teistele meeskondadele ja mentoritele.

 

SOOVITUSED ARUTELU LÄBIVIIMISEKS:

 • Ärge heietage! Hoidke oma kommentaarid lühikesed ja täpsed.
 • Kuulake ja süvenege teiste mõtetesse.
 • Veenduge, et kõik saavad kaasa rääkida.
 • Suhtuge tõsiselt teiste ideedesse ja püüdke neid hinnata ausalt – need võivad muuta teie arvamust või vastupidi!

HÄÄLESTUMINE:

Tere hommikust!

Eilse päeva lõpetuseks sai selgeks, MIDA te tegema hakkate.

Nüüd on aeg välja mõelda KUIDAS te seda teete.

Selle etapi ülesanne on välja töötada PLAAN sellest, kuidas asute peale Loometalguid tegutsema.

 

TÖÖLEHE SELGITUSEKS:

Päeva alustuseks mõtestage meeskonnas läbi, mida eilse päeva lõpetuseks vahekokkuvõttes kuulsite.

 • Millised olid olulisemad tajud, tähelepanekud ja soovitused, mida saite mentoritelt ja teistelt meeskonnaliikmetelt?
 • Millise selguse tõi teieni “võluöö”?
 • Milliseid ideid ja mõtteid saite teiste Loometalguliste lugudest?

Vaadake üle tehtud töölehed ja täiendage!

***

Tegevusplaani töölehele on toodud olulisemad komponendid, mille osas on vaja esialgne plaan paika saada.

Abiks on kui lähenete väiksemate “ampsude” kaudu ja mõtestate läbi esimesed tegevused, sammud, mis selgelt tulemuse poole juhatavad.

Hea mõte on seada ajaraam – see võimaldab paremini tajuda ja kavandada tegevusi.

Eeltegevuste puhul mõelge, millised eeldused on olulised, milliseid ettevalmistusi on vaja teha enne kui saate asuda põhitegevust ellu viima.

 

SOOVITUSED ARUTELU LÄBIVIIMISEKS:

 • Aita üle vaadata kõik eelnevalt mõeldu ja kirjutatu – ehk on kusagil mõni mõte, mis on just selles etapis eriti väärtuslikuks muutunud!
 • Vaielge ideede ja mõtete üle, mitte inimeste üle isiklikult!
 • Ole avatud ja ära solvu, kui keegi Sinuga ei nõustu!

HÄÄLESTUMINE:

Loometalgute finaalist on puudu veel vaid mõned tunnid. Teid ootab ees viimane pingutus – panna kokku LÕPUESITLUS!

Selle eeltöö on kahe päevaga tehtud – nüüd tuleb oluline slaidile koondada, õiged sõnad leida ja ongi TEHTUD!

 

SOOVITUSED:

Esitluse kokkupanemine on teie meeskonna ühine pingutus. On selge, et mitu pead on ikka mitu pead ja kõik ei saa jääda esitleja vastutada.

Selleks, et kõikide mõtted ja esitluse tuum paika saada, mõelge läbi kolme abistava lause, mis on teie meeskonna arvates kõige olulisem.

Kõigepealt tasub igal meeskonnaliikmel nuputada kleeppaberitele vastused iseseisvalt, seejärel saate need ühiselt üle vaadata ja valiku teha.

***

 • Esitluse põhjad oleme teile ettevalmistanud Google Drive kausta. Esitluspõhjale ligipääsu leiab teema eestvedaja oma postkastist.
 • Esitluse sisu, kujunduse, teemade järjekorra loote teie! See on teie looming.
 • Slaididel on abistavad küsimused, millele žürii vastuseid ootab.
 • Keskenduge esitluses sellele, mida teada saite ning millise tulemuseni jõudsite. Vähemoluline on see, mida kõike te selleks tegite.
 • Arvestage, et lõpuesitluseks on aega 3 minutit, misjärel on võimalus žüriil küsida täpsustavaid küsimusi 2 minuti jooksul.