Vunki mano! logo

AKADEEMIA

Stedingu majas

(Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru)

18.00–21.00

Loengute ja avalike arutelude sari

“Kuidas valitseda nutikalt
kahanevas maapiirkonnas?”

Oktoobrist kuni maini toimub kuus avatud valitsemise ja avaliku sektori innovatsiooni teemalist loengut, kus esinevad Eesti teadlased ühiskonnateaduste valdkonnast ning toimub ühine arutelu kohaliku tasandi valitsemise edendamise teemadel:

22. oktoober – prof. Anu Toots, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor „Valitsemise areng, paradigmad, suundumused“
2. detsember – Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja professionaalne vananeja “Vananeva ühiskonna võimalused“
13. jaanuar – Kadri Leetmaa, Tallinna Ülikooli inimgeograafia dotsent ja Kristi Grišakov, TalTech arhitektuuri ja urbanistika teadur "Inimarengu aruanne_ maaelu tuleviku võimalikud stsenaariumid linnastuvas ühiskonnas"
Veebruar - Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli kogukonnatöö lektor „Kogukondade arendamine ja partnerlus avaliku sektoriga“
Aprill - Katri-Liis Lepik. Tallinna Ülikool, juhtimise dotsent ja Northumbria Ülikooli külalisteadur “Valitsemise innovatsioon ja sotsiaalne innovatsioon“
Mai - Ruth Melioranski. Eesti Kunstiakadeemia teadur ja Tallinna Tehnikaülikooli insener. “Ühiskondlike muutuste disainimine“